VERNİKLER

VERNİKLER
Süper Akrilik Vernik (213 - 5000)
Rapid Vernik (500-9176)
U-POX Vernik (520-0018)
SON KAT BOYALAR TİNERLER ASTARLAR PİGMENT PASTALAR

SÜPER AKRİLİK VERNİK  (213-500)

TANIM
Elmaslı Süper Akrilik Vernik iki bileşenli akrilik/izosiyonat esaslı,parlaklık kalıcılığı,elastikiyeti,mekanik ve kimyasal direnci yüksek bir verniktir.
UYGULAMA ALANI
Elmaslı Süper Akrilik Vernik iki katlı metalik boya sisteminin vernik katıdır.Özellikle boya tamir ve yenileme amacına dönük oto tamiri pazarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk: Şeffaf,renksiz
Parlaklık: Çok parlak
Yoğunluk: 100 g/ml
Katı Madde (Yüzde):
Ağırlıkça: 50 (sertleştirici dahil)
Hacmen:  43 (sertleştirici dahil)
Uygulama: Püskürtme
Uygulama Viskozitesi: 15 - 17 saniye / DIN CUP 4/20 derece
Uygulama Tineri: Tiner sayfasına bakınız
Kuruma Süresi: Dokunma kuruma 50 - 60 dakika / 20 derece , Sert kuruma 8 saat / 20 derece 30 dakika / 20 derece 
Karışım Oranı (Hacmen): 2 kısım Elmaslı Süper Akrilik Vernik,1 kısım sertleştirici,1 kısım tiner
Karışım uygulama viskozitesini verir
Karışım Ömrü: 6 saat / 20 derece
Alevlenme Noktası: 21 dereceden büyük
Depolama Süresi: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklığında

 

UYGULAMA

Elmaslı Süper Akrilik Vernik,sertleştirici ve tiner önerilen miktarda karıştırılır.Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.Karışım tamamen homojen olduktan sonra daha önce uygulanmış bazkat üzerine en az 35 mikron kalınlığında kuru film verecek şekilde en az 2-3 çapraz kat uygulanır.Katlar arasında 5 dakika kadar beklenilmesi daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

UYARI

Sertleştirici suya ve neme karşı hassastır.Bu nedenle ambalajların ağzını sıkı tutunuz,uygun olmayan tinerleri kullanmayınız.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI

Elmaslı Süper Akrilik Vernik uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratbilir.Bu nedenle depolama,taşıma ve kullanma sırasında gerekli tedbirler alınmalıdır.

DİKKAT

Bu bilgiler yıllarca yapılan labratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır.Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir.Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.Değişik koşullarda yapılacak uygulamalardan önce lütfen kuruluşumuza danışınız.