Üniversal Tiner - Normal (903 - 9391)

TİNERLER
Selülozik Tiner (903 - 9900)
Akrilik Tiner (903 - 9668)
Üniversal Tiner-Hızlı(903-9350)
Üniversal Tiner-Normal (903 - 9391)
Üniversal Tiner-Yavaş (903-9316)
Sentetik Tiner (922 - 9408)
Fırın Tiner (922 - 9409)
SON KAT BOYALAR ASTARLAR VERNİKLER PİGMENT PASTALAR

 

ÜNİVERSAL TİNER - NORMAL  (903 - 9391)

KAYNAMA AĞIRLIĞI
122 - 175°C
ALEVLENME NOKTASI
< 31 
YOĞUNLUK 
(gr/ml)+0.001 (20°C) 0.86
BUHARLAŞMA HIZI
Normal

DİKKAT

Bu bilgiler yıllarca yapılan labratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır.Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir.Bu koşullar dışında yapılacak uygulamaların olumsuz sonuçlarından kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.Değişik koşullarda yapılacak uygulamalardan önce lütfen kuruluşumuza danışınız.