2K Poliüretan Son Kat Boyalar (Seri 214)

SON KAT BOYALAR
Sentetik Son kat Boyalar (Seri 165)
Endüstriyel Son Kat Boyalar             (Seri 166)
Endüstriyel Son Kat Boyalar (EKSTRA Seri 168)
2K Akrilik Oto Boyası                       (Seri 213)
2K Akrilik Sertleştirici (Seri 872-9601) Yavaş-Normal-Hızlı
2K Poliüretan Son Kat Boyalar           (Seri 214)
Bazkat Boyalar (Seri 241)
Sentetik Oto Boyası                            (Seri 218)
Selülozik Oto Boyası                          (Seri 224)
Termolüx Enamel                               (Seri 418)
ASTARLAR TİNERLER VERNİKLER PİGMENT PASTALAR

2K POLİÜRETAN SON KAT (SERİ 214)

 

TANIM

Poliüretan son kat hızlı kuruma özelliğine sahip,fırın kurumalı olarakta kullanılabilen iki bileşenli akrilik/izosiyonat esaslı,parlaklığı,parlaklık kalıcılığı,elastikiyeti,mekanik ve kimyasal direnci yüksek bir son kattır.

UYGULAMA ALANI

Poliüretan son kat metal ve ticari araç sektöründe sentetik esaslı boya kullanıp kalitesini yükseltmek isteyen tüketiciye cevap vermek için geliştirilmiş bir son kattır.Ayrıca yukarıda   sayılan özellikler istenilen durumlarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK: Her renk yapılabilir.Renk kataloğumuza bakınız.
PARLAKLIK: Çok parlak.
YOĞUNLUK: 0.95 - 1.30 g/ml (Renge bağlı olarak) 
HACMEN: 40 - 50 (Renge bağlı olarak)                                                        
AĞIRLIKÇA: 45 - 65 (Renge bağlı olarak)                                                
UYGULAMA ŞEKLİ: Püskürtme.                       
UYGULAMA VİZKOSİTESİ:  16 - 20 sn/DIN CUP 4/20 derece.
UYGULAMA TİNERİ: Tiner sayfasına bakınız. 
KARIŞIM ORANI: Hacmen; 4 kısım poliüretan son kat,1 kısım sertleştirici,1 kısım tiner.Karışım uygulama vizkositesini verir.Karışım ömrü 8 saat / 20 derecedir.
KURU FİLM KALINLIĞI: 35 - 40 mikron.                        
KURUMA SÜRESİ: Dokunma kuruma 45 - 50 dakika / Tam kuruma 8 saat / 20 derecedir
ALEVLENME NOKTASI: 21 dereceden büyük. 
DEPOLAMA SÜRESİ: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklığında 
UYGULAMA

Polüretan son kata sertleştirici ve tiner önerilen oranda karıştırılır.Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.Karışım tamamen homojen olduktan sonra katlar arasında 5-10 dakika buharlaşma süresi verilmelerek 2-3 kat uygulanmalıdır.Yüzeydeki tozları gidermek ve hataları düzeltmek için pasta polish işlemi gerektiğinde üniversal pasta ve üniversal polish kullanılır.Boyanın hava kurumalı olarak kullanıldığı durumlarda pasta polish işlemi 3 hafta sonra yapılabilir.Süper akrilik oto boyasının araçlar dışında diğer alanlarda uygulaması fırça ve püskürtme ile yapılabilir.Bu durumlarda şirketimize danışınız.

UYARI
Sertleştiriciler neme ve suya karşı hassastır.Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz,uygun olmayan tineri kullanmayınız.
SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI

2K Poliüretan Son Kat uygun şekilde kullanılmadığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir.Bu nedenle depolama,taşıma ve kullanma sırasında gerekli tedbirler alınmalıdır

DİKKAT: Bu bilgiler yıllarca yapılan labratuvar araştırmalarına ve uygulamalarına dayanır.Sistemin tanımlanan koşullarda uygulanmasıyla verilen değerler ve sonuçlar elde edilecektir.Bu koşullar dışında yapılacak olan uygulamaların sonuçlarından kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.Değişik koşullarda yapılacak uygulamalar için lütfen kuruluşumuza danışınız.