Ortak Alkid Pigment Pasta(Seri 948)

PİGMENT PASTALAR
Üniversal Pigment Pasta(Seri 933)
Ortak Alkid Pigment Pasta(Seri 948)
SON KAT BOYALAR TİNERLER ASTARLAR VERNİKLER

 

Ortak Alkid Pigment Pasta

  Endüstriyel –Selülozik-Sentetik boyalar yapmak için kullanılır. Renk pastaları (16 ayrı ana renk).

 

  Yukarıda belirtilen her bir seri için ayrı ayrı  renk pasta alt ilaveleri  üretilmektedir.